Team / Co-teaching

Via teamteaching bundelen leerkrachten hun krachten: ze staan samen voor de klas en muren worden letterlijk en figuurlijk gesloopt.Samen voor de klas staan laat meer verschillende groeperingsvormen toe en zorgt voor een uitbreiding van het handelingsrepertorium. Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld beter inspelen op leer- en gedragsproblemen in de klas. Dit zijn voordelen die echt van pas komen in het lesgeven aan heterogene groepen. Niet alleen de leerkrachten, ook de leerlingen ervaren de krachten van co-teaching. Teamteaching heeft al in verschillende landen zijn waarde bewezen. Hieronder ziet u een video hoe co-teachen verwezenlijkt wordt in het tweede leerjaar bij juf Sofie en juf Maxime.

Daarnaast neemt onze school dit schooljaar ook deel aan het project ‘Samen sterker op de klasvloer’. Dit is een pilootproject van één schooljaar waarbij de in het buitengewoon basisonderwijs vrijgekomen middelen (lestijden en uren) aangewend worden om het gewoon basisonderwijs te ondersteunen. Juf Siel, psychologe in de Heilig Hartschool te Oostende, komt juffen Nele, Pamela en Nadia via co-teaching versterken in het vierde leerjaar en in de eerste kleuterklas. Verdere toelichting vindt u in onderstaand filmpje.