Taalstimulerend onderwijs

Taal-o-theek

In onze taal-o-theek kan je taalstimulerend materiaal kan ontlenen. Klik hier voor meer informatie en openingsuren. Wij organiseren ook een spelletjesnamiddag om de ouders te laten kennismaken met het aanbod. Klik hier voor enkele foto’s… We spelen dan samen een spel.

ATN-klas

Benieuwd naar onze onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers? Lees hier meer!

Taalinitiatie Frans

Door talensensibilisering willen wij de leerlingen voor taaldiversiteit gevoelig maken, zoals bedoeld door Europa, en hen een positieve houding tegenover andere talen bijbrengen door interactie in de klas.

Vroeg talen leren heeft vele voordelen. Kinderen pikken taal makkelijker op, zijn gemotiveerd om te communiceren en staan heel open voor die nieuwe taal. Op jonge leeftijd meerdere talen leren door ze actief te gebruiken, geeft kinderen uitdagende prikkels die zowel hun talenbeheersing als hun taalattitudes positief beïnvloeden.Onze school heeft ervoor gekozen om in het lestijdenpakket van de lagere school een half uurtje per week taalinitiatie Frans te verwerken. Alle kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 4e leerjaar maken op een speelse manier kennis met de prachtige Franse taal.

Boekenklas

In de lagere afdeling van onze school is er een boekenklas ingericht. De kinderen maken er kennis met de kinderliteratuur.
Benieuwd hoe de boekenklas eruit ziet? Klik hier voor foto’s.

Kwartiermakers

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten vrij lezen! Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar.
Hun woordenschat en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld.
Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen.
Een dagelijks leesritueel van 15 minuten zorgt voor een leven lang leesplezier!

Ondersteun je ons ook met KWARTIERMAKERS? Lees dan ook thuis elke dag een kwartier met je kind. Belangrijk is dat het een fijn, ontspannen moment wordt.
Gouden tips:

  • Ga eens samen naar de bibliotheek.
  • Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
  • Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen.
  • Praat over wat jij leest of voorleest.
  • Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk.
  • Lees een verhaaltje voor bij het slapengaan of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan.

Taalb@d

Kleuters die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of waarvan de taalverwerving minder vlot verloopt, worden wekelijks uit de klas gehaald om deel te nemen aan het taalb@d bij de zorgleerkracht van de kleuterafdeling. De kleuters krijgen dan extra begeleiding en mogelijkheden om vanuit het thema en een betekenisvolle context met de leerkracht en elkaar te praten, te vertellen. De zorgleerkracht stimuleert hen tot ontdekken en brengt hen op een speelse manier, nieuwe concepten, woorden en betekenissen bij. Deze directe interactie zorgt er dus voor dat kinderen Nederlands verwerven.