Onze school maakt deel uit van scholengemeenschap 'Bewonderwijs'.Koepelorganisatie van de inrichtende machten van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.Project 'Okidoo' met de steun van Kiwanis Oostende.Onze school doet aan STEM! (Science – Technology – Engineering – Mathematics)
Pastorale eenheid Oostende - centrum.Milieuzorg op school.Ligo: centra voor basiseducatie.Kiva