OKIDOO

Het project OKIDOO

Kiwanis Oostende steunt sinds enkele jaren de coaching in Oostendse scholen.

Het project heeft als doelstelling het bevorderen van een positieve emotionele ontwikkeling bij kinderen, waarbij ze aandacht en respect voor zichzelf en anderen opbouwen. Dat gebeurt onder begeleiding van een coach, deze leert de kinderen tot rust te komen, hun gevoelens te benoemen en hun talenten te ontdekken. Op die manier proberen we kinderen weerbaarder te maken, wat een positieve invloed heeft op hun eigenwaarde. Dat is belangrijk voor hun verdere persoonlijke groei en ontwikkeling.

Het project OKIDOO is een project dat over 6 jaar loopt in de scholen die aan het project deelnemen.

In de eerste 2 jaar leren kinderen technieken aan om hun aandacht terug naar zichzelf te brengen, in het ‘nu’ te zijn. Door stilte-oefeningen , ademtechnieken , visualisaties, … leren ze niet alleen hun emoties toelaten maar ook ompolen, zodat ze  een veilige plek leren vinden in zichzelf waar rust en stilte heerst. Op die manier ontwikkelen ze een ‘stevige’ basis binnenin zichzelf.

In het 3e jaar worden deze technieken nog meer verankerd en wordt gewerkt rond eigenwaarde; het ontwikkelen van weerbaarheid in moeilijke situaties; het leren omgaan met woede, het zich leren beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf.

In het 4e jaar leren kinderen de liefde voor zichzelf en voor de ander te voelen. Zelfliefde is een vereiste om met een open hart de ander te kunnen benaderen. Dankbaar leren zijn, kwaliteiten erkennen bij zowel zichzelf als de ander, maken kinderen grotere vrienden en zorgen ervoor dat oordelen minder aan bod komen.

In het 5e en 6e jaar leren ze hoe ze in deze wereld hun steentje kunnen bijdragen. Empathie ontwikkelen voor hun medemens, negatieve gedachten over zichzelf of anderen loslaten, geweldloos leren communiceren, … zijn de thema’s die kinderen op weg naar volwassenheid helpen.

Dat geheel wordt telkens ondersteund door momenten van verstilling, rust en vriendelijke aandacht.