Leerlingenraad

Onze school biedt al sinds enkele jaren de leerlingen de mogelijkheid om via de leerlingenraad samen school te maken. De voorgeschiedenis van onze leerlingenraad gaat terug tot 2001-2002. Toen kwam de Kinderrechtenbus op onze school. Het was de aanzet van een boeiende periode. De kinderrechtenbus was een initiatief van het Kinderrechtencommissariaat.

Werking 2020-2021

We zoeken naar nieuwe manieren om de kinderen inspraak te geven in het schoolgebeuren. Door corona stellen we de nieuwe werking even uit.

Dit staat er dit schooljaar op het programma​

  • 13 september 2019: kiesprogramma samenstellen
  • 16 – 19 september 2019: verkiezingen vertegenwoordigers
  • 11 oktober 2019: programmapunten verkozenen + speelplaats + werkgroep klimaat*
  • 15 november 2019: activiteiten + Sint*
  • 13 december 2019: snacks en drankjes + werkgroep ouderbetrokkenheid (kerst)*
  • 10 januari 2020: werkgroep klimaat (dikke truiendag: 11/02)+ carnaval*
  • 14 februari 2020: werkgroep ouderbetrokkenheid (Pasen)* + schoolfeest*
  • 13 maart 2020: laatste schoolweek + slotactiviteit + evaluatie programmapunten
  • 24 april 2020: samen afsluiten

*op deze vergaderingen is er een vertegenwoordiger van de werkgroep aanwezig

Lees hier de verslagen van de afgelopen vergaderingen

28/09

12/10

09/11

Batterijenlied

We maakten met de ganse school een videoclip bij het batterijenlied waarmee we de wedstrijd van Bebat 2016-2017 wonnen! We kregen als prijs een pakket om proefjes mee te doen. Proficiat aan iedereen! Bekijk hier de videoclip nog eens opnieuw: